sjfb.net
当前位置:首页 >> 饬 >>

“饬”字读音:chì 饬是一个左右结构,总笔画为13的汉字,读音为chì,有整顿,整治,使整齐;告诫,命令;谨慎;古同“饰”等意思。 基本字义 整顿,整治,使整 如:整饬纪律。 2.古同“敕”,告诫,命令。 3.谨慎 如:“程元凤谨~有余,而乏风节”。 ...

饬 饬 chì 【动】 (形声。从人,从力,食声。本义:修整,整治) 同本义〖readjust〗 饬,致坚也。——《说文》 周军饬垒。——《国语·吴语》。注:“治也。” 饬曲岸之际。——《淮南子·本纪》 戎车既饬。——《诗·小雅·六月》 又如:整饬;饬装(整备行装);饬兵(整...

检饬是检点,自我约束的意思, 时时检饬 也就是说,要经常的自我检点、自我反盛自我约束的意思

[chì] 整顿,使整齐:整~纪律。 古同“敕”,告诫,命令。 谨慎:“程元凤谨~有余,而乏风节”。 古同“饰”,巧饰。

捯饬(拼音:dáo chi),北方方言,有整理、收整的意思。实际上,在北方,捯饬不光针对人,也针对物,比如看你那乱的,还不赶快自己捯饬捯饬。 请采纳。

饬【chì】 基本解释: 整顿,使整齐:整~纪律。 古同“敕”,告诫,命令。 谨慎:“程元凤谨~有余,而乏风节”。 古同“饰”,巧饰。 词组: 饬令 【chì lìng】 上级命令下级(多用于旧时公文)。 饬令严加查办 详细解释: 谨慎;恭敬 [respectful] 饬...

一行足以玷弱其身,故古人饬微躬若璧,惟恐有瑕疵也。 原文] 一言足以召大祸,故古人守口如瓶,惟恐其覆坠也;一行足以玷弱身,故古人饬微躬若璧,惟恐有瑕疵也。 [译文] 一句话不慎就有可能招来大祸,所以古人讲话十分谨慎,惟恐如瓶子落地会破碎...

百度一下你就知道

读音【chì】,有整顿,整治,使整齐;告诫,命令;谨慎;古同“饰”等意思。 ①饬令【chì lìng】上级命令下级(多用于旧时公文). ②饬审【chì shěn】严加审讯。 清·林则徐 《密拏汉奸札稿》:“其获到之犯,随即讯取供情,一俟本部堂到省,即日解送行...

敛发谨饬 [liǎn fā jǐn chì] 敛:收集;发:散发;谨饬:认真仔细。指对粮食、物资的收集与发放认真仔细。,敛:收集;发:散发;谨饬:认真仔细。指对粮食、物资的收集与发放认真仔细。 簠簋不饬 [fǔ guǐ bù chì] 簠、簋:都是古代食器,也用作...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com